Statistika - 1. blok - Základní statistika - úvod

Rozah:
     Dvoudenní kurz. Posluchači se seznámí se základy použití statistických metod v péči o kvalitu. Je základem pro navazující kurzy statistických metod – Statistika – 2. blok a 3. blok

Obsah:
     Základní data a výpočet statistických charakteristik, základní soubor a náhodný výběr, teorie odhadu a testy významnosti, hodnocení závislosti mezi proměnnými, základní nástroje kvality, další nástroje kvality.

 

Statistika - 2. blok - Statistické metody

Rozah:
     Dvoudenní kurz. Seznámení posluchačů se statistickými metodami v rozsahu požadovaném IATF 16949 se specifickými požadavky automobilového průmyslu a jejich aplikací v praxi.

Určeno:
     Zejména pro pracovníky z organizací, které jsou dodavateli pro automobilový průmysl (pro představitele vedení, techniky, statistiky). 

Obsah:
     SPC - statistická regulace procesů, PPM – počet dílů, MSA – analýza systému měření, DOE – plánování pokusů, statistická přejímka a statistická výběrová kontrola, FMEA, FTA, POKA-YOKE.  SPC - statistická regulace procesů, PPM – počet dílů, MSA – analýza systému měření, DOE – plánování pokusů, statistická přejímka a statistická výběrová kontrola, FMEA, FTA, POKA-YOKE. 

Termín a cena:
     Termín po dohodě s klientem za smluvní cenu