Tato školení nabízíme klientům individuálně. 
Zavolejte, školení nabídneme a přizpůsobíme vašim požadavkům.

Školíme systémy managementu v oblasti kvality:
- Monitorování a měření v systémech managementu
- Audit dodavatelů
- Auditor kvatliy (nadstavba manažera kvality), určeno pro audity druhou a třetí stranou

Školíme systémy managementu v oblasti environmentu:
- Základní legislativa pro interní auditory EMS
- Kurz pro představaeitle vedení EMS
- Rozšiřujeme systém managementu kvality o EMS

Školíme systémy managementu v oblasti BOZP:
- Základní legislativa pro interní auditory BOZP
- Kurz pro představeitele vedení BOZP

Školíme systémy managementu v oblasti hospodaření s energií:
- Zavádíme systém managementu hospodaření s energií

Další oblati:
- Bezpečnost výrobku v základních požadavcích legisltivy
- Společný rámec CAF
- Společenská odpovědnost fitrem
- Metrologie v automobilovém průmyslu
- Zlepšování v organizacích s využitím metody "8D"
- Metrologie jako podpora kvality zdravotnického provozu
- Kurz pro procesní a výrobkové auditory
- Statistika - Základní statitistika astatistické metody
- Modelový kurz interních auditorů QMS? EMS a OHSMS