Vzhledem k pandemické situaci a dlouhodobé nemožnosti provádění školení v našich školících prostorách, jsme se Vám rozhodli nabídnout

kurzy periodického školení interních auditorů kvality a environmentu 

elektronickou formou.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci je školení v prostorách
CERT Kladno omezeno.

Školení u zákazníka je možné po vzájemné dohodě. Kontaktujte nás. 

V jakých oblastech působíme?

Školíme v oborech kvality, v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti potravin, hospodaření s energií, bezpečnosti informací, strategického řízení, marketingu, metod podporujících řízení organizací a zvyšování jejich efektivnosti a výkonnosti, metrologie, statistiky, zlepšování a v dalších oblastech.

Způsoby realizace školení:
     Standardně ve školicím středisku CERT Kladno.
     U klienta nebo podle jeho specifických požadavků.

Jak se přihlásit? 
     Volejte, napište, pošleme Vám závaznou přihlášku se všemi údaji nebo se přihlaste na www.cert.cz.

Organizace kurzu:
     Ing. Monika Vaňková, tel: +420 702 163 520, e-mail: cert@cert.cz, vankova@cert.cz

Začátek školení: 
     V 9 hodin, druhý den po dohodě s lektorem.

Místo konání:    
     V provozovně CERT Kladno s.r.o., Huťská ulice 229, 272 01  Kladno. 

Ubytování:  
     Na požádání zajistíme. Není v ceně kurzu. 

Stravování: 
     Občerstvení v ceně kurzu.

Údaje pro platbu:  
     CERT Kladno, s. r. o, Huťská 229, 272 01 Kladno

     IČO : 49550721, DIČ: CZ49550721  

     Komerční banka Kladno,

     účet: 2221040267/0100, VS: dle ročního plánu školení

Termín platby:  
     Týden před konáním kurzu.

Poznámka: 
     Při neobsazení kurzu minimálním počtem účastníků Vás včas uvědomíme o zrušení školení s nabídkou  náhradního termínu.