V jakých oblastech působíme?

Školíme v oborech kvality, v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti potravin, hospodaření s energií, bezpečnosti informací, strategického řízení, marketingu, metod podporujících řízení organizací a zvyšování jejich efektivnosti a výkonnosti, metrologie, statistiky, zlepšování a v dalších oblastech.

Způsoby realizace školení:
Standardně ve školicím středisku CERT Kladno.
U klienta nebo podle jeho specifických požadavků.

Jak se přihlásit? 
Volejte, napište, pošleme Vám závaznou přihlášku se všemi údaji nebo se přihlaste na www.cert.cz.

Organizace kurzu:
Ing. Monika Vaňková, tel: +420 702 163 520, e-mail: cert@cert.cz, vankova@cert.cz

Začátek školení: 
V 9 hodin, druhý den po dohodě s lektorem.

Místo konání:    
V provozovně CERT Kladno s.r.o., Huťská ulice 229, 272 01  Kladno. 

Ubytování:  
Na požádání zajistíme. Není v ceně kurzu. 

Stravování: 
Občerstvení v ceně kurzu.

Údaje pro platbu:  
CERT Kladno, s. r. o, Huťská 229, 272 01 Kladno

IČO : 49550721, DIČ: CZ49550721  

Komerční banka Kladno,

účet: 2221040267/0100, VS: dle ročního plánu školení

Termín platby:  
Týden před konáním kurzu nebo dle dohody.

Poznámka: 
Při neobsazení kurzu minimálním počtem účastníků Vás včas uvědomíme o zrušení školení s nabídkou  náhradního termínu.