V jakých oblastech působíme?

Školíme v oborech kvality, v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti potravin, hospodaření s energií, bezpečnosti informací, strategického řízení, marketingu, metod podporujících řízení organizací a zvyšování jejich efektivnosti a výkonnosti, metrologie, statistiky, zlepšování a v dalších oblastech

Způsoby realizace školení:
     Standardně ve školicím středisku CERT Kladno
     Uklienta nebo podle jeho specifických požadavků

Jak se přihlásit? 
     Volejte, napište, pošleme Vám závaznou přihlášku se všemi údaji nebo se přihlaste na www.cert.cz

Organizace kurzu:
     Jiřina Minaříková, tel: 312 645 512, e-mail: cert@cert.cz, minarikova@cert.cz,

Začátek školení: 
     v 9 hodin, druhý den po dohodě s lektorem

Místo konání:    
     V provozovně CERT Kladno s.r.o., Huťská ulice 229

Ubytování:  
     Na požádání zajistíme. Není v ceně kurzu. Cena je přibližně 800,- až 900,- Kč za jednu noc dle formy ubytování-standard; dále 1.300,- Kč – vyšší standard (hotel je cca 1000 m od naší provozovny).

Stravování: 
     Káva, čaj, voda, oběd zdarma.

Údaje pro platbu:  
     CERT Kladno, s. r. o, Huťská 229, 272 01 Kladno

     IČO : 49550721            DIČ: CZ49550721,   

     Komerční banka Kladno,

     účet: 2221040267/0100   VS: dle ročního plánu školení

Termín platby:  
     Týden před konáním kurzu

Poznámka: 
     Při neobsazení kurzu minimálním počtem účastníků Vás včas uvědomíme o zrušení školení s nabídkou náhradního termínu.