Nově nabízíme periodické školení IA kvality dne 30. 03. 2021 a


periodické školení IA environmentu dne 23. 04. 2021
online - přihlášení - otevřené kurzy