Kurz pro procesní a výrobkové auditory

Rozsah:
     Dvoudenní kurz s výkladem a praktickými cvičeními

Určeno:
     Zejména pro vybrané pracovníky výrobních organizací, kteří jsou dodavateli do automobilového průmyslu, a kteří musejí v rámci zákaznických požadavků tyto druhy auditů zabezpečovat.

Obsah:
     Požadavky IATF 16949 a dalších předpisů na zabezpečování interních procesních a výrobkových auditů v organizacích. Kurz zahrnuje výklad požadavků na provádění těchto auditů s přihlédnutím k příručkám VDA 6.3 Audit procesu a VDA 6.5 Výrobkový audit. Ve výkladu bude zahrnut postup pro plánování auditů, udržování způsobilosti auditorů, plánování, přípravu a vlastní provádění jednotlivých auditů s používanými formuláři, dokumentování zjištění a systém odstraňování neshod. Součástí programu kurzu bude praktické cvičení, diskuse k tématům a závěrečné testy. Účastníkům, kteří úspěšně vyplní testy, bude vystaveno osvědčení.

Termín a cena:
     Termín po dohodě s klientem za smluvní cenu 

 

Kurz lze absolvovat i odděleně:

* Procesní auditor 1. den

* Výrobkový auditor 2. den