Základní legislativa pro interní auditory EMS

Rozsah:
     Jednodenní školení           

Určeno:
     Všem interním auditorům EMS, kteří se neorientují v environmentální legislativě a také těm, kteří si chtějí její požadavky zopakovat, resp. poslechnout aktuální stav.

Obsah:
     Přehled základních právních předpisů, nejvíce využívaných pro interní audity. Výklad vybraných požadavků z legislativy nakládání s odpady a obaly, nakládání s chemickými látkami a směsmi, ochrana ovzduší, ochrana vody, integrovaná prevence, prevence závažných havárií, ochrana ozonové vrstvy. Cvičení a diskuse.  

Termín a cena:
     Termín po dohodě s klientem za smluvní cenu