Základní legislativa pro interní auditory BOZP

Rozsah:
     Jednodenní školení           

Určeno:
     Všem interním auditorům BOZP, kteří se neorientují v legislativě BOZP a také těm, kteří si chtějí její požadavky zopakovat, resp. poslechnout aktuální stav.

Obsah:
     Přehled základních právních předpisů, nejvíce využívaných pro interní audity. Výklad vybraných požadavků z legislativy – zákoník práce pro oblast BOZP, preventivní lékařské prohlídky, vyhrazená zařízení, ochrana veřejného zdraví, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, podmínky ochrany zdraví při práci a další. Cvičení a diskuse. 

Termín a cena:
     Termín po dohodě s klientem za smluvní cenu