Společenská odpovědnost firem (CSR)

Rozsah:
     Jednodenní seminář

Určeno:
     Představitelům vedení pro systémy managementu a ostatním manažerům organizací, kteří se chtějí seznámit se základními principy a zásadami pro zavádění systému „společenské odpovědnosti firem“.  

Obsah:
     Co to je „společenská odpovědnost“ – co zahrnuje, jaké využívá principy a zásady. Normy a předpisy, využívané při zavádění a uplatňování aktivit CSR (SA 8000, ISO 26000). Integrace aktivit v CSR se zavedeným systémem managementu v organizaci.

Termín a cena :
     Termín po dohodě s klientem za smluvní cenu