Společný hodnotící rámec CAF

Rozsah:
     Jednodenní seminář

Určeno:
     Pro zástupce organizací veřejného sektoru, kteří zvažují nebo se rozhodli zavést principy modelu CAF do praxe a systematicky tak působit na zvyšování kvality svých služeb a výkonnosti organizace. Dále pro poradce či technické experty, kteří působí v oblastech veřejné správy a potřebují informace pro doplnění svých znalostí či přehledu.           

Obsah:
     Souvislost CAF s Modelem úspěšnosti EFQM. Podrobný výklad Společného hodnotícího rámce CAF – model, kritéria předpokladů, kritéria výsledků, způsoby a postupy hodnocení, uplatňování benchmarkingu.

Termín a cena:
     Termín po dohodě s klientem za smluvní cenu