Audit dodavatelů

Rozsah:
     Jednodenní školení – výklad, cvičení a diskuse, praktické příklady             

Určeno:
     
Pro pracovníky organizací, mající zkušenosti se systémem managementu kvality a s interními audity a kteří si potřebují rozšířit svoji kvalifikaci na provádění auditu u dodavatelů. Dále všem, kteří budou zařazeni do auditorského týmu pro prověřování dodavatelů (technickým expertům, auditorům ve výcviku apod.). 

Obsah:
     
Co je audit dodavatelů, k čemu se využívá a jaká má specifika. Předpisy, které je vhodné využívat. Jednotlivé fáze auditu dodavatelů a jejich náplň (zadání, plánování, příprava auditu, vlastní audit, hodnocení a zpracování výsledků, sdělování výsledků a komunikace s dodavateli). Psychologické aspekty auditu dodavatelů a taktiky prověřování. 

 Termín a cena :
     Termín po dohodě s klientem za smluvní cenu