Zlepšování v organizaci s využitím metody "8D"

Rozsah:
     Jednodenní školení

Určeno:
     Představitelům vedení pro systémy managementu obecně, manažerům, technikům a kontrolorům kvality, mistrům a předním dělníkům

Obsah:
     Úvod do problematiky zlepšování, principy a zásady využívání „8D Reportu“. Postup uplatňování 8D Reportu – vysvětlení jeho osmi kroků. Analýzy neshod/ vad a jejich příčin. Stanovení nápravných a preventivních opatření. Kontrola efektivnosti provedeného opatření. Zásady pro sestavení týmu a jeho řízení, brainstorming. Cvičení nad případovými studiemi.

Termín a cena:
     Termín po dohodě s klientem za smluvní cenu.