Představitel vedení pro kvalitu (PVK QMS)

Rozsah:
     dvoudenní kurz

Určeno:
     Pro představitele vedení pro kvalitu, kteří potřebují ke své činnosti uceleně poznat systém řízení kvality jako nástroj řízení organizace.

Obsah:
     Vysvětlení základních pojmů z normy ISO 9000 v platném znění, podrobný výklad jednotlivých kapitol normy ISO 9001 v platném znění z hlediska jejich praktického zavádění, udržování a zlepšování, workshop na téma tvorba politiky kvality a cílů kvality organizace, výklad problematiky „podnikové metrologie“. Základní metody zlepšování, příklad využití těchto technik v podnikové praxi (Ishikawův diagram, Paretova analýza), vhodnost využití metod FMEA, SPC, statistické přejímky. Postup zavádění systému kvality v organizaci, diskuse ke zkušenostem ze zavádění systémů managementu kvality.


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení