Rozhodli jste se ve firmě zlepšit nebo zavést systém kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016? Vybrali jste svého manažera pro jeho zlepšování nebo zavedení?
Nemá potřebnou kvalifikaci v tomto směru? Máte všeobecně málo informací, co vše je potřeba udělat, jaký postup zvolit, jaké úsilí a čas to bude vyžadovat a co to bude stát?
Chcete doplnit své znalosti a rekvalifikovat se na novou funkci? Pokud se nacházíte v této situaci, oslovujeme právě Vás a nabízíme:  

„KURZ PRO PŘEDSTAVITELE VEDENÍ PRO KVALITU“ a nejen pro ně

PROČ SE TOHOTO ŠKOLENÍ ZÚČASTNIT?                                 Výklad teorie s názorným praktickým procvičením
Osvojení, rozšíření a aplikace znalostí v praxi                                    Lektorem je zkušený auditor certifikačního orgánu
 CO TO PŘINESE VÁM OSOBNĚ A VAŠÍ SPOLEČNOSTI?   Získání nebo zvýšení kvalifikace
Výměna zkušeností a informací -                                                 Odborná příprava k pozici manažer kvality
Pomoc pro zavedení a neustálé zlepšování systému managementu kvality  Snížení rizika problémů při auditech 

Rozsah:
     čtyřdenní kurz, 2x 2 dny,  v termínech: 18. -19. 3. 2024 a 11. -12. 4. 2024

Určeno:
     Pro představitele vedení pro kvalitu, kteří potřebují ke své činnosti uceleně poznat systém řízení kvality jako nástroj řízení organizace.

Obsah:
     Vysvětlení základních pojmů z normy ISO 9000 v platném znění, podrobný výklad jednotlivých kapitol normy ISO 9001 v platném znění z hlediska jejich praktického zavádění, udržování a zlepšování, workshop na téma tvorba politiky kvality a cílů kvality organizace, výklad problematiky „podnikové metrologie“. Základní metody zlepšování, příklad využití těchto technik v podnikové praxi (Ishikawův diagram, Paretova analýza), vhodnost využití metod FMEA, SPC, statistické přejímky. Postup zavádění systému kvality v organizaci, diskuse ke zkušenostem ze zavádění systémů managementu kvality.


1. den

-       vysvětlení souvislostí a vztahů: systém řízení organizace – systém řízení kvality, případně další subsystémy (systém řízení ochrany životního prostředí, systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  ….)
-        jak chápat pojem „kvalita“
-        systém kvality jako nástroj zabezpečující opakovatelnost a reprodukovatelnost optimálních postupů a kvality
-        výhledy a trendy v oblasti zavádění a rozvoje systémů řízení
-        normy, týkající se systémů kvality (přehled a vysvětlení souvislostí)
-        vysvětlení základních pojmů z normy ČSN EN ISO 9000:2016
-        sedm zásad systému managementu kvality a jejich vysvětlení (s důrazem na pochopení „procesního přístupu“)
-        další ISO normy řady 9000 a 10000 – přehled a jejich využití
-        „oborové“ ČSN normy – jejich závaznost
-        právní a jiné závazné povinnosti
-        podrobný výklad jednotlivých kapitol ČSN EN ISO 9001:2016 z hlediska jejich praktického uplatňování
-       
cvičení na praktických příkladech – tvorba Strategie, Politika a další strategické a přínosných interních dokumentů

2. den

-        pokračování ve výkladu kapitol ČSN EN ISO 9001:2016 z hlediska jejich praktického zavádění
o   kap. 6 -  Plánování: opatření pro řešení rizik a příležitostí, cíle kvality a plánování jejich dosažení, plánování změn se zahrnutím principů projektového řízení,
o   kap. 7 – Podpora: Zdroje – lidé, infrastruktura, prostředí, znalosti organizace, dále kompetence, povědomí, komunikace, Právní a jiné závazné povinnosti
o   kap. 9 – Hodnocení výkonnosti: monitorování, měření, analýza a vyhodnocování,
o   kap. 10 – Zlepšování
-        ­cvičení na praktických příkladech – řízení rizik a příležitostí, měření a monitorování spokojenosti zákazníků,
-    workshop nad tvorbou Politiky kvality a cílů kvality organizace, vytváření cílů vztažených k produktům, procesům a systému managementu kvality a jejich využití pro řízení v organizace a jejich podpora vedením

3. den

-       dokončení výkladu kapitol ČSN EN ISO 9001:2016 z hlediska jejich praktického zavádění
o   kap. 8 – Provoz: plánování, komunikace se zákazníky – marketing, obchod, požadavky na produkty a služby, návrh a vývoj produktů a služeb, řízení externě poskytovaných procesů – výběr a hodnocení dodavatelů, partnerů, produktů a služeb, výroba a poskytování služeb, uvolňování produktů a služeb, řízení neshodných výstupů, Právní a jiné závazné povinnosti, „oborové“ ČSN normy
o   čl. 7.1.5 zdroje pro monitorování a měření - metrologie, Právní a jiné závazné povinnosti
o   kap. 9.2 Interní audit – jako nástroj řízení společnosti, kap. 9.3 Přezkoumání systému managementu)
-   cvičení na praktických příkladech

4. den

      -     základní metody zlepšování (7 nástrojů zlepšování)
-     příklad na využití těchto technik v praxi (Ishikawův diagram, Paretova analýza)
-     uplatňování preventivních a nápravných opatření (8D report, metoda 5 x proč)
-    přehled nejvyužívanějších statistických metod v systémech managementu kvality, jejich rámcový princip, rozsah použití a potenciální přínosy
-     FMEA – Analýza příčin a důsledků
-     cvičení na praktických příkladech

 

                              

 


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení
18.03.202412.04.202411500,- Kč8024Přihlásit