Periodické školení interních auditorů kvality (IA QMS)

Vzhledem k pandemické situaci a dlouhodobé nemožnosti provádění školení v našich školících prostorách, jsme se Vám rozhodli nabídnout

kurzy periodického školení interních auditorů kvality a environmentu 

elektronickou formou.

Kurzy budou přednášet naši lektoři, prostřednictvím elektronické platformy, po vzájemné dohodě a s odzkoušením v jednodenním předstihu s posluchači (např. Skype, GOOGLE MEET).

Na základě absolvování kurzu budou vydána osvědčení.

 
 
Rozsah: 
     jednodenní školení 
 
Určeno:
     Pro stávající interní auditory kvality, kteří si potřebují udržet svoji způsobilost v rámci tříleté periody.

Obsah:
     Zopakování požadavků normy ISO 9001 dle platného znění pro systémy kvality. Požadavky normy pro provádění auditů ISO 19011 v platném znění. Novinky v souvisejících normách, předpisech a přístupech. Zkušenosti certifikačního auditora z auditů týkající se provádění interních prověrek kvality. Možnost vzájemné výměny zkušeností mezi účastníky školení.

 

 


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení
30.03.202130.03.20212300,- Kč3003Přihlásit
11.06.202111.06.20212300,- Kč0621Přihlásit
01.11.202101.11.20212300,- Kč0721Přihlásit