Periodické školení interních auditorů EMS (IA EMS)

Vzhledem k pandemické situaci a dlouhodobé nemožnosti provádění školení v našich školících prostorách, jsme se Vám rozhodli nabídnout

kurzy periodického školení interních auditorů kvality a environmentu 

elektronickou formou.

 

Kurzy budou přednášet naši lektoři, prostřednictvím elektronické platformy, po vzájemné dohodě a s odzkoušením v jednodenním předstihu s posluchači (např. Skype, GOOGLE MEET).

 

Na základě absolvování kurzu budou vydána osvědčení.

Rozsah:
     jednodenní školení s workshopem

Určeno:
     Pro stávající interní auditory EMS, kteří si potřebují udržet svoji způsobilost v rámci tříleté periody.

Obsah:
     Zopakování požadavků normy ISO 14001 v platném znění. Požadavky normy pro provádění auditů ISO 19011 v platném znění. Novinky v souvisejících normách, předpisech a přístupech. Zkušenosti certifikačního auditora z auditů týkající se provádění interních prověrek. Možnost vzájemné výměny zkušeností mezi účastníky školení. Přehled základních právních předpisů v oblasti složek životního prostředí. Workshop. 

 


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení
23.04.202123.04.20212300,- Kč2304Přihlásit
07.05.202107.05.20212300,- Kč1421Přihlásit
06.09.202106.09.20212300,- Kč1521Přihlásit