Interní auditor Integrovaného systému řízení          

Rozsah:
     Třídenní školení          

Určeno:
     Pracovníkům pověřeným vedením organizace k provádění vnitřních prověrek integrovaného systému řízení.

Obsah:
Seznámení s požadavky kriteriálních norem pro systémy managementu kvality, environmentu, bezpečnosti práce a hospodaření s energií podle ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 a ISO 50001 v platném znění a s požadavky normy pro provádění auditů ISO 19011 dle platného znění - příprava k provedení interního auditu integrovaného systému řízení, vlastní provádění auditu, zpráva z auditu, následné akce a vedení záznamů. Psychologické aspekty auditu. Cvičení a workshopy. Cvičné provedení interního auditu. 

 


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení
27.05.202429.05.202410500,- Kč9024Přihlásit