Interní auditor EMS (IA EMS)

Rozsah:
     dvoudenní kurz

Určeno:
     Pracovníkům pověřeným vedením organizace k provádění vnitřních prověrek v oblasti ochrany životního prostředí.

Obsah:
     Seznámení s požadavky normy ISO 14001 v platném znění a s normou pro vedení interních auditů ISO 19011 v platném znění. Přehled základních požadavků environmentální legislativy. Plánování a příprava interního auditu, jeho provedení, záznamy, zpráva o auditu, řešení neshod, následné akce, psychologické aspekty auditu, workshopy, cvičné provedení interního auditu.

Poznámka:
    V případě potřeby je na základě individuální dohody možné se v rámci kurzu interního auditora EMS zúčastnit jednodenního periodického školení k udržení kvalifikace interního auditora.


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení
14.03.202415.03.20246500,- Kč2024Přihlásit