Interní auditor dle ISO 13485

Rozsah:
     Dvoudenní kurz s praktickým tréninkem

Určeno:
     Pracovníkům, pověřeným vedením organizace k provádění interních auditů v oblasti systému Medical Devices vytvořeného podle ISO 13485

Obsah:
     Seznámení s požadavky kriteriální normy ISO 13485 v platném znění pro systémy kvality v oblasti zdravotnických prostředků a s požadavky normy pro provádění auditů ISO 19011 v platném znění, příprava k provedení interního auditu, vlastní provádění auditu, zpráva z auditu, následné akce, vedení záznamů. Psychologické aspekty auditu. Základní legislativa týkající se požadavků na zdravotnické prostředky. Cvičení a workshopy. Cvičné provedení interního auditu.

Zavolejte, školení nabídneme a přizpůsobíme vašim požadavkům.

 


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení