CERT Kladno, s.r.o.

je poradenská a vzdělávací organizace založená v roce 1993.  Její činnost je zaměřená na metody a nástroje efektivního řízení organizací, na systémy managementu kvality, environmentu, bezpečnosti práce, hospodaření s energiemi a další.  Nabízíme komplexní pomoc při zavedení a přípravě systému kvality a jiných standardů dle ISO. Jsme schopni se rychle přizpůsobit požadavkům klientů. Naši pracovníci působí i jako certifikační auditoři. Za dobu našeho působení na trhu jsme úspěšně ralizovali celou řadu úspěšných certifikací. Na základě požadavků klientů zajistíme i pomoc při vytvoření integrovaného systému řízení.

 

Poradenství v oblasti:
* ISO 9001 - systémů managementu kvality (QMS) s různými modifikacemi,

* ISO 13485 - pro oblast zdravotnických prostředků (MD),

* ISO 3834-2 - pro oblast svařování a dalších oborů např. zdravotnictví, automobilový průmysl (QSW),

* ISO 14001 - systémů environmentálního managementu (EMS),

* EMAS - environmentálních prohlášení podle Nařízení ES 1221/2009,

* ISO 45001 - systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS),

* ISO 22000 - systémů managementu bezpečnosti potravin (SMBP) a systémů kritických bodů (HACCP) 

* ISO 27001 - systému managementu bezpečnosti informací (ISMS),

* ISO 50001 - systému managementu hospodaření s energií (EnMS),

* ESG - Environmental, Social and Governance

* NIS2 - Směrnice o kybernetické bezpečnosti

 

Školení v oblasti:
V oblastech systémů managementu organizací výrobních i poskytujících služby, zahrnující problematiku:

* kvality – manažer kvality (QM), auditor kvality (QA);

* životního prostředí – manažer environmentu (MEMS) a environmentální auditor (AEMS);

* bezpečnost potravin - manažer bezpečnosti potravin (MBP) a auditor bezpečnosti potravin (ABP);

* bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – manažer BOZP (MBOZP) a auditor BOZP (ABOZP);

* hospodaření s energií - manažer hospodaření s energií (MEnMS) a auditor  (AEnMS);

* bezpečnost informací - manažer bezpečnosti informací (MBI) a auditor (AB);

* metrologie – manažer metrologie (MM);

* stavebnictví – technik NDT zkoušení ve stavebnictví (NDT),

* vzorkování vod a PCB – manažer vzorkování vod (MVV), manažer vzorkování látek s obsahem PCB (MPCB).