IISO 3834-2: 2005 (ČSN 3834-2: 2006)

Co je systém kvality v procesech svařování – ISO 3834-2 (ve spojení s ISO 9001) 
Dosažení konkurenční výhody pomocí prokázané kvality při plánování a výrobě svařovaných výrobků.

Tavné svařování kovových materiálů je používáno při výrobě mnoha výrobků od úplně jednoduchých přes složité, jako jsou třeba ocelové konstrukce, tlakové nádoby apod. S ohledem na zvýšené požadavky v oblasti kvality a bezpečnosti těchto výrobků je důležité zajistit, aby procesy svařování byly prováděny efektivně za využití všech vhodných nástrojů kontroly. Z pohledu zákazníků a zainteresovaných stran se pak jedná o podstatnou část systému managementu, protože nedodržení požadavků na proces svařování může mít dalekosáhlé důsledky na zdraví, majetek i ekologii. 

Norma ISO 3834-2 stanovuje tzv. "vyšší požadavky na kvalitu" a v případě jejich uplatnění lze prokázat shodu certifikátem kvality v rámci systému podle požadavků managementu kvality podle požadavků ISO 9001 ve spojení  s ISO 3834-2. 

Pro koho je norma určena?
Mezinárodně platná norma ISO 3834-2 ve spojení s ISO 9001 je aplikovatelná na jakoukoli výrobní činnost, která zahrnuje procesy svařování, významně ovlivňující bezpečnost výrobku. Organizace, které chtějí být certifikovány podle ISO 9001 a jedním z jejích hlavních procesů je svařování, musí přiměřeně aplikovat do svého systému managementu požadavky normy ISO 3834-2. Norma ISO 3834-2 představuje dnes celosvětově uznávaný standard, jehož zavedení je východiskem k prokazování zabezpečení kvality při svařování. 

Jakou kvalifikací mají mít pracovníci v organizaci?
Mezinárodní svářečský inženýr (IWE) nebo Mezinárodní svářečský technolog (IWT), který splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, dle normy EN ISO 14731 Svářečský dozor-Úkoly a odpovědnosti a pro plnění požadavků na jakost při svařování dle norem EN ISO 3834-2. Svářečský dozor se speciálními znalostmi vztaženými k technologii svařování je nezbytnou součástí celého výrobního procesu od návrhu až po předání výrobku zákazníkovi. 

Přínosy
Možnost uplatnit své výrobky v oblastech, kde se naplňování ISO 3834 ve výrobě stává základní podmínkou výběrových řízení (např. oblast tlakových zařízení, stavebních ocelových konstrukcí apod.); získání nástroje pro podporu naplňování požadavků norem a předpisů, které se vztahují na svařované konstrukce; zvýšení konkurenceschopnosti podniku; zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu k zákazníkům; prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů s důrazem na ty části systému zabezpečení kvality, které se vztahují na řízení svařování jako „zvláštního procesu“; garance stálosti výrobního procesu svařování.

Certifikát 
dle normy ISO 9001:2015 ve spojení s ISO 3834-2: 2005 je potvrzení Vaší společnosti o zavedení mezinárodních podnikových standardů ISO.

Akreditovaným certifikátem dle této normy organizace prokazuje, že efektivně udržuje mezinárodně uznávaný systém řízení.

Zašlete nám poptávku na poradenství s kontaktními údaji a popisem Vaší společnosti.