Co je NIS2?

* Směrnice NIS2, známá také jako směrnice o kybernetické bezpečnosti, je aktualizovanou verzí směrnice Network and Information Security (NIS) z roku 2016.

Jde o legislativní nástroj zaměřený na zvyšování kybernetické bezpečnosti v EU. Směrnice stanovuje požadavky pro zvýšení odolnosti informačních systémů a sítí vůči kybernetickým hrozbám a požadavky na hlášení kybernetických incidentů.

Smyslem směrnice je výrazně posílit ochranu společností a infrastruktury jednotlivých států EU před kybernetickými hrozbami a dosáhnout v rámci celé unie vysoké úrovně společného zabezpečení.

* Směrnice NIS2 platí od ledna 2023. Členské státy mají povinnost začlenit směrnici do státní legislativy nejpozději 17. 10. 2024.

Podniká vaše společnost v jednom z uvedených odvětví?

* energetika (elektřina, dálkové vytápění a chlazení, ropa, plyn a vodík)
* doprava (letecká, železniční, vodní a silniční)
* bankovnictví nebo infrastruktura finančních trhů
* zdravotnictví a výroba farmaceutických a zdravotnických přípravků a prostředků
* pitná voda (dodavatel nebo distributor)
* odpadní vody (shromažďuji, vypouštím nebo upravuji odpadní vody nebo splašky)
* digitální infrastruktura, výměnné uzly internetu, poskytovatelé služeb DNS, registry internetových domén nejvyšší úrovně (TLD)
* poskytovatelé řízených ICT služeb – cloud computingu, poskytovatelé služeb datových center, sítě pro doručování obsahu
* veřejná správa
* vesmír
* poštovní a kurýrní služby
* odpadové hospodářství - nakládání s odpady, obchodníci, zprostředkovatelé, dopravci
* chemický průmysl
* potravinářství
* výroba - zdravotnických a diagnostických prostředků, počítačů a elektroniky, strojního zařízení a  motorových vozidel
* poskytovatelé digitálních služeb (on-line tržiště, internetové vyhledávače a platformy služeb sociálních sítí)
* výzkumné organizace
* subjekty zabývající se registrací domén

Patří vaše společnost mezi střední nebo velké podniky?

Zaměstnává 50 a více zaměstnanců, nebo dosahuje ročního obratu nebo bilanční sumy roční rozvahy min. 10 milionů EUR (tedy zhruba 250 mil Kč)

kontaktujete nás na
 vernerova@cert.cz