Monitorování a měření v systémech managementu

Rozsah:
     Jednodenní školení – výklad s diskusí k tématu, praktické příklady, SW podpora 

Určeno:
     Pro všechny manažery, kteří mají zájem zvyšovat ve své organizaci výkonnost procesů, ovlivňovat vše, co s tím souvisí a tím i zvyšovat výkonnost a konkurenceschopnost organizace jako celku.

Obsah:
     Naplnily se záměry normy ISO 9001 o procesním přístupu?  Krátké zamyšlení a rozbor současné situace. Výměna zkušeností a diskuse. Jak tedy „nastavit“ procesy a jejich monitorování s vědomím dlouholetých zkušeností? Co všechno nám v organizaci ovlivňuje výkonnost procesů? Máme vytvořen takový sběr důležitých dat, který nám po jejich analýze dává vhodné informace a priority pro zlepšování? Společné řešení případové studie v rámci školení.  Je dotazníková forma ke zjišťování spokojenosti zákazníků a zaměstnanců vhodná? Pokud ji zvolíme, jaké principy a zásady je třeba mít za zřeteli? Prezentace různých metod, které se ke zjišťování spokojenosti/ nespokojenosti zákazníků a zaměstnanců využívají, včetně jejich předností a nedostatků. 

Termín a cena:
     Termín po dohodě s klientem za smluvní cenu