Přechod na novou normu ČSN ISO 45001:2018 (SM BOZP)

Rozsah:
     Jednodenní školení

Určeno:
      Pro zástupce organizace s odpovědností za systém managementu BOZP a jeho přechod z ČSN OHSAS 18001:2008 na ČSN ISO 45001:2018.

Obsah:
     Hlavní změny nové normy ČSN ISO 45001:2018 oproti normě ČSN OHSAS 18001:2008. Výklad požadavků ČSN ISO 45001:2018. Harmonogram přechodu na novou normu ČSN ISO 45001:2018


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení