Manažer kvality (QM)

Rozsah:
     kurz trvající 10 dnů (dva až tři dny v daném týdnu)
 
Určeno:
     Pro vedoucí útvarů řízení kvality, manažery vrcholového vedení a středního stupně řízení.
 
Absolventům umožňuje získat certifikát manažera kvality - QM (dle certifikačního schématu,
schváleného Sdružením pro certifikaci pracovníků).          
 
Certifikát je možné získat absolvováním zkoušek manažera kvality u akreditované organizace
Českým institutem pro  akreditaci, o.p.s.

Obsah:                        

      1. blok

Management kvality – pojmy, zásady, souvislosti s důrazem na nové nebo změněné požadavky normy ISO 9001 v platném znění. Management procesů, Balanced Scorecard, politika a cíle kvality. Organizace a systém managementu kvality – organizační struktury, principy uznávání systémů managementu, akreditace, certifikace, související technické normy, dokumentace, plánování kvality. Kvalita v logistice. Metody zlepšování kvality a statistické metody 1. blok.

      2. blok

Strategický management a marketing. Právní a předpisové aspekty – národní a mezinárodní legislativa vztahující se k bezpečnosti a odpovědnosti za výrobek. Nákup a uzavírání smluv. Management zdrojů – plánování zdrojů, řízení lidských zdrojů, infrastruktura a pracovní prostředí. Obchodní činnosti a služby zákazníkům. 

      3. blok

Vedení týmu. Vytváření politiky kvality, přezkoumání systému managementu vedením. Procesy výroby a služby, řízení údržby. Management procesu návrhu a vývoje, management projektů. Statistické metody 2. blok.

      4. blok

Podniková metrologie – právní předpisy a požadavky na praktické zajišťování jednotnosti a správnosti měření. Auditování – normy a předpisy, plánování, provádění a dokumentování auditů, psychologické aspekty, kvalifikační požadavky a hodnocení auditorů, provádění interního auditu. Integrace systémů managementu a vývojové trendy, řízení rizik. Závěr kurzu, informace o zkouškách.

Cena je za 4 bloky (stačí se přihlásit jednou).

Zavolejte, školení nabídneme a přizpůsobíme vašim požadavkům.


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení