Periodické školení interních auditorů BOZP (IA BOZP)

Rozsah:
     Jednodenní školení s workshopem

Určeno:
     Pro stávající interní auditory BOZP, kteří si potřebují udržet svoji způsobilost v rámci tříleté periody.

Obsah:
     Seznámení s požadavky nové kriteriální normy ČSN ISO 45001:2018 pro systémy managementu BOZP a s požadavky nové ISO 19011:2018 pro provádění auditů. Novinky v souvisejících normách, předpisech a přístupech. Zkušenosti certifikačního auditora z auditů týkající se provádění interních prověrek. Možnost vzájemné výměny zkušeností mezi účastníky školení. Workshop.


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení
04.05.202004.05.20202300,- Kč2520Přihlásit
13.11.202013.11.20202300,- Kč2620Přihlásit