Periodické školení interních auditorů BOZP (IA BOZP)

Rozsah:
     Jednodenní školení s workshopem

Určeno:
     Pro stávající interní auditory BOZP, kteří si potřebují udržet svoji způsobilost v rámci tříleté periody.

Obsah:
     Seznámení s požadavky nové kriteriální normy ISO 45001 v platném znění pro systémy managementu BOZP a s požadavky ISO 19011 v platném znění pro provádění auditů. Novinky v souvisejících normách, předpisech a přístupech. Zkušenosti certifikačního auditora z auditů týkající se provádění interních prověrek. Možnost vzájemné výměny zkušeností mezi účastníky školení. Workshop.


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení
18.02.202118.02.20212300,- Kč2021Přihlásit
03.06.202103.06.20212300,- Kč2121Přihlásit
08.11.202108.11.20212300,- Kč2221Přihlásit