Periodické školení interních auditorů BOZP (IA BOZP)

Rozsah:
     Jednodenní školení s workshopem

Určeno:
     Pro stávající interní auditory BOZP, kteří si potřebují udržet svoji způsobilost v rámci tříleté periody.

Obsah:
     Seznámení s požadavky nové kriteriální normy ISO 45001 v platném znění pro systémy managementu BOZP a s požadavky ISO 19011 v platném znění pro provádění auditů. Novinky v souvisejících normách, předpisech a přístupech. Zkušenosti certifikačního auditora z auditů týkající se provádění interních prověrek. Možnost vzájemné výměny zkušeností mezi účastníky školení. Workshop.


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení
28.06.202428.06.20243500,- Kč3124Přihlásit
14.10.202414.10.20243500,- Kč3224Přihlásit