Přípravný kurz pro Manažera metrologie (MM)

Rozsah:
    D
voudenní kurz, výklad a diskuse k tématu podniková a legální metrologie;
    vysvětlení principů analýzy měřicích systémů (MSA), návštěva metrologického pracoviště

Určeno:
     Pro metrology, kontrolory, pracovníky oddělení řízení kvality a ostatních útvarů organizace.

Struktura kurzu:   
    Je řešena jako samostatné bloky, které umožňují připravit posluchače jak k získání certifikátu manažera metrologie, tak k doškolení odborníků pouze v určitých oblastech.

 

1. den:  
   Organizace státní metrologie v České republice, přehled základních právních předpisů upravujících požadavky na zabezpečování podnikové metrologie. Výklad vybraných požadavků legislativy. Zabezpečování podnikové metrologie (evidence a zařazování měřidel do kategorií, značení měřidel, plánování a zabezpečování jejich ověřování a kalibrace u způsobilých organizací). Péče o měřidla a řešení neshod v souvislosti s měřidly. Neshodná měřidla.

 

2. den
    Význam metrologie pro zabezpečování kvality, obecná metrologie, nejistoty při měření. Návštěva metrologického pracoviště vybraného podniku. Principy analýzy měřicích systémů (MSA).

Absolventi kurzu mohou zažádat o přezkoušení k získání certifikátu Manažer metrologie.

 

Termín dle dohody. 


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení