Metrologie (MM)

Rozsah:
    Čtyřdenní 
kurz, výklad a diskuse k tématu podniková a legální metrologie;
    vysvětlení principů analýzy měřicích systémů (MSA), návštěva metrologického pracoviště

Určeno:
   P
racovníkům pověřeným vedením organizace k vykonávání funkce metrologa, správcům měřidel a ostatním pracovníkům           působícím v oblasti metrologie.

termín: říjen 2024

Obsah:

   Úvod do metrologie, přehled základních právních předpisů v metrologii, kategorizace měřidel, výklad vybraných požadavků legislativy. Zabezpečování podnikové metrologie (evidence a zařazování měřidel do kategorií, značení měřidel, plánování a zabezpečování jejich ověřování a kalibrace u způsobilých organizací). Péče o měřidla a řešení neshod v souvislosti s měřidly. Neshodná měřidla.

Úvod do statistiky – vysvětlení základních statistických pojmů (průměr, medián, modus, směrodatná odchylka, Ppk, Cpk, Cmk, Cgk, pravděpodobnostní modely, nejistoty měření). Nejistoty při kalibraci A.a B. Složky nejistot B, etalony a jejich nejistoty, kalibrační postupy pro některá měřidla včetně stanovení chyb. Praktický příklad zadání měřidla včetně kalibrace a vyhodnocení velikosti nejistoty.

 

Intervaly nejistoty a intervaly shody. Základní seznámení a principy MSA. Seznámení s metodikami založenými na opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, Linearita, Stabilita, Studie srovnáváním, Cg Cgk, VDA5. Praktická ukázka vybrané metodiky.

Po úspěšném absolvování kurzu a přezkoušení bude vystaveno Osvědčení

 


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení