Interní auditor kvality (IA QMS)

Rozsah:
     Dvoudenní kurz

Určeno:
     Pracovníkům pověřeným vedením organizace k provádění vnitřních prověrek kvality.

Obsah:
     Seznámení s požadavky kriteriální normy pro systémy managementu kvality podle normy ISO 9001 v platném znění a požadavky normy pro provádění auditů ISO 19011 dle platného znění, příprava k provedení interního auditu, vlastní provádění auditu, zpráva z auditu, následné akce, vedení záznamů. Psychologické aspekty auditu. Cvičení a workshopy. Cvičné provedení interního auditu. 

Poznámka:
     V případě potřeby je na základě individuální dohdy možné se v rámci kurzu interního auditora kvality zúčastnit jednodenního periodického školení k udržení kvalifikace interního auditora.


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení
09.03.202310.03.20236000,- Kč1023Přihlásit
02.10.202303.10.20236000,- Kč1123Přihlásit