Interní auditor SM BOZP (IA SM BOZP)

Rozsah:
     dvoudenní kurz s praktickým tréninkem

Určeno:
     Pracovníkům, pověřeným vedením organizace k provádění interních auditů v oblasti systému managementu BOZP, vytvořeného podle ISO 45001.

Obsah:
     Seznámení s požadavky nové kriteriální normy 45001 v platném znění pro systémy managementu BOZP a s požadavky normy ISO 19011 dle platného znění pro provádění auditů, zahrnující přípravu k provedení interního auditu, vlastní provádění auditu, zprávu z auditu, následné akce a vedení záznamů. Psychologické aspekty auditu. Struktura základní legislativy týkající se BOZP. Cvičení a workshopy. Cvičné provedení interního auditu. 

Poznámka:
     V případě potřeby je na základě individuální dohody možné se v rámci kurzu interního auditora SM BOZP zúčastnit jednodenního peridockého školení k udržení kvalifikace interního auditora.

 

 


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení
15.02.202416.02.20246500,- Kč3024Přihlásit