Zjednodušení dokumentace v systému managmentu

Rozsah:
     Dvoudenní školení (prezenčně/on-line)          

Určeno:
     Představitelům vedení pro systémmy managementu obecně, manažerům, interním a externím auditorům, zpracovatelům interních dokumentovaných informací a formulářům.

Obsah:
     Úvod do problematiky dokumentace a dokumentovaných informací v systému managmentu. Vyjasnění pojmů záznam, informace, dokumentovaná informace, udržování a uchovávání dokumentovaných informací. Rozdělení  na interní dokumentované informace požadované normami a organizcí. Vazba nedokumentovaných informací  na kompetence a znalosti pracovníků. Dokumentované informace a zválštní procesy. Externí závazné dokumentované informace a její řízení. Struktura, návaznosti a schvalování interních dokumentovaných informací. Řízení, změny a aktualizace dokumentovaných informací. Jak auditovat (interně i externě) požadavky kriteriálních a dalších norem, resp. interní postupy a pro řízení dokumentovaných informací. Vzory a příklady struktury, formální úpravy dokumentovaných informací. Příklad a cvičení na formy zpracování udržování interních dokumentovaných informac, zajištění návaznosti návaznosti interních dokumentovaných informací a využití přloh a formulářů.

Zavolejte, školení nabídneme a přizpůsobíme vašim požadavkům.


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení