ČSN EN ISO 50001:2019,  V čem spočívá revize normy, nové požadavky.

Informace - otevřené kurzy.