Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Zavádíme systém hospodaření s energiemi

Zavádíme systém managementu hospodaření s energií

Rozsah a forma:

Jednodenní školení


Určeno:

Představitelům vedení, kteří odpovídají za zavádění systému managementu hospodaření s energií dle aktuální ČSN EN 50001, resp. za rozšíření stávajícího systému managementu o tuto oblast. Dále pro všechny, kteří se budou na zavádění tohoto systému podílet (např. pro manažery kvality, manažery environmentu, manažery BOZP a další).


Obsah:

Podrobný výklad požadavků aktuální normy ČSN EN ISO 50001 s doporučeními „jak konkrétní požadavky zavádět do praxe organizace“. Přehled základních právních předpisů pro oblast managementu hospodaření s energií. Zkušenosti s certifikací organizací podle ČSN EN ISO 50001CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz