Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Slet manažerů

Slet manažerů, auditorů, technických expertů


a členů Klubu certifikovaných organizací a personálu


Rozah/forma:

2 x půldenní akce s odbornými příspěvky, výměnou zkušeností, diskusí, sportem, relaxací a se společenským večerem (předpoklad zahájení prvního dne je ve 13.00 hod., ukončení cca ve 13.00 hod. druhého dne).


Určeno:

Pro všechny manažery a auditory organizací, kteří se aktivně angažují v systémech managementu QMS, EMS, BOZP, EnMS, ISMS. Taktéž pro technické experty CERTu, kteří mají zájem pro získání aktuálních informací z oblasti systémů, ve kterých se pohybují.


Akce bude obdobně jako v předchozích letech zaměřena na aktuální témata, týkající se systémů managementu (QMS, EMS, BOZP, … a jejich vzájemné integrace). Program bude koncipován po jednotlivých odborných blocích, ve kterých bude kladen důraz na podání aktuálních informací z příslušných oblastí, výměnu zkušeností mezi účastníky a diskusi k „otevřeným“ tématům. Vedle odborných bloků počítáme opět se zařazením sportovního odpoledne s možností relaxace či neformálních diskusí. První den bude zakončen neformálním přátelským posezením v místní restauraci.


Přihláška přes internet (12. a 13. 9. 2019)

CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz