Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Analýzy dat s využitím SW Microsoft Excel

Analýzy dat s využitím SW Microsoft Excel


Rozsah/forma:

jednodenní seminář


Určeno:

Představitelům vedení pro systémy managementu, manažerům kvality, environmentu, bezpečnosti práce a dalším, kteří v rámci své pracovní činnosti pracují s daty a používají jednoduchých analýz.
Podmínkou pro uchazeče tohoto kurzu je vlastní/firemní notebook s instalovaným legálním SW Microsoft Excel a základní dovednosti v tomto produktu (zejména zpracování jednoduchých tabulek, vkládání vzorců a konstrukce grafů). .


Obsah:

Zopakování základních dovedností s Microsoft Excel, potřebných pro práci s daty. Případové studie, na kterých se účastník kurzu naučí pracovat s daty, vytvářet jednoduché analýzy a zpracovávat výstupy z těchto analýz do vhodných forem.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz