Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2018, ke stažení je

    zde

  • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
    Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
Nedestruktivní metody zkoušení ve stavebnictví

Vzdělávací kurz „Nedestruktivní metody zkoušení ve stavebnictví“


Rozsah/forma:

šestidenní kurz


Určeno:

Pracovníkům stavebních laboratoří, pracovníkům stavebních firem a odborné veřejnosti působící v oblasti stavebního zkušebnictví, kteří si chtějí zlepšit znalosti a dovednosti v oblasti NDT zkoušení betonu, betonových prvků a konstrukcí.


Absolventům umožní získat certifikát Technik NDT zkoušení ve stavebnictví.


Obsah:

Legislativní a technické požadavky na NDZ zkoušení stavebních konstrukcí. Přehled NDT metod a zkušebních předpisů ve stavebnictví. Statistické hodnocení výsledků NDT zkoušek, stanovení charakteristických vlastností stavebních materiálů. Elektrické a elektromagnetické metody. Radiační metody. Dynamické metody. Tvrdoměrné metody. Vyjadřování nejistot měření v NDT zkoušení. Případové studie.


Kontakt:

VUT FAST v Brně, ÚSZK,
tel.: 541 147 801, 541 147 818,
www.fce.vutbr.cz/szk
Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz