Vyhledavani
Aktuality
 • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2018, ke stažení je

  zde

 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Vzhledem k emisi nové normy ISO 45001:2018 OHSMS
  jsme pro vás vypsali nový kurz / školení - Hlavní změny, požadavky a plán přechodu na novou normu, které proběhnou v termínech 22.11.2018.
  od 9:00
  Případní zájemci se mohou přihlásit zde (22.11.2018)


 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
Modulový kurz interních auditorů QMS, EMS a SM BOZ

Modulový kurz interních auditorů QMS, EMS a SM BOZP


Rozsah/forma:

Jedno až šestidenní kurs s výkladem a praktickými cvičeními
1.– 3. den - kurz interního auditora QMS a EMS (bez legislativy)
1.– 4. den - kurz interního auditora QMS, EMS a BOZP (bez legislativy)
5. den - základní požadavky environmentální legislativy pro interní auditory
6. den - základní požadavky legislativy BOZP pro interní auditory


Určeno:

Pracovníkům pověřeným vedením organizace k provádění vnitřních prověrek systému managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Kurz je koncipován formou samostatných bloků tak, aby si zájemci sami určili, jaký obsah a jakou úroveň znalostí potřebují ke své praxi a k prokazování kvalifikace.
Např. pro plnou kvalifikaci interních auditorů QMS a EMS (ve smyslu požadavků ISO 19011) je vhodné se zúčastnit 1., 2., 3. a 5. dne kurzu.
Je možné se také zúčastnit samostatného školení ze základů legislativy v jedné nebo v obou oblastech.


Obsah:


1. – 3. den
- výklad požadavků aktuálních kriteriálních norem ISO 9001:2015 pro systémy managementu kvality a ISO 14001:2015 pro systémy environmentálního managementu. Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2012 pro provádění kombinovaných auditů. Psychologické aspekty auditu. Nácvik přípravy k provedení interního auditu, vlastního provádění auditu včetně záznamů a zpracování zprávy. Workshopy

4. den
- výklad požadavků aktuální ČSN OHSAS 18001:2008 pro systémy managementu BOZP. Specifika interních auditů v oblasti BOZP. Workshopy.

5. den
- rámcové seznámení se základními požadavky environmentální legislativy. Workshopy a diskuse.

6. den>
- rámcové seznámení se základními požadavky legislativy pro oblast BOZP. Workshopy a diskuse.

Na závěr 1. bloku (1. až 3. den) a také 2. bloku (4. den) bude vždy účastníky vyplněn test ze získaných znalostí. Podle rozsahu úspěšně absolvovaného kurzu bude zpracovatelům vydáno osvědčení o absolvování kurzu v uvedeném rozsahu.

CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz