Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Modulový kurz interních auditorů QMS, EMS a SM BOZ

Modulový kurz interních auditorů QMS, EMS a SM BOZP


Rozsah/forma:

kurz s výkladem a praktickými cvičeními
1.– 3. den - kurz interního auditora QMS a EMS (bez legislativy)
1.– 4. den - kurz interního auditora QMS, EMS a BOZP (bez legislativy)
5. den - základní požadavky environmentální legislativy pro interní auditory
6. den - základní požadavky legislativy BOZP pro interní auditory


Určeno:

Pracovníkům pověřeným vedením organizace k provádění vnitřních prověrek systému managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Kurz je koncipován formou samostatných bloků tak, aby si zájemci sami určili, jaký obsah a jakou úroveň znalostí potřebují ke své praxi a k prokazování kvalifikace.

Např.
Pro plnou kvalifikaci interních auditorů QMS a EMS (ve smyslu požadavků ISO 19001) je vhodné se zúčastnit 1., 2., 3. a 5. dne kurzu.
Též je možné se zúčastnit samostatného školení ze základů legislativy v jedné nebo v obou oblastech.


Obsah:


1. – 3. den

Výklad požadavků aktuálních kriteriálních norem ČSN EN ISO 9001:2016 pro systémy managementu kvality a ČSN EN ISO 14001:2016 pro systémy environmentálního managementu. Seznámení s požadavky aktuální normy ČSN EN ISO 19011 pro provádění kombinovaných auditů. Psychologické aspekty auditu. Nácvik přípravy k provedení interního auditu, vlastního provádění auditu včetně záznamů a zpracování zprávy. Workshopy.


4. den

Výklad požadavků ČSN ISO 45001:2018 pro systémy managementu BOZP. Specifika interních auditů v oblasti BOZP. Workshopy.


5. den

Rámcové seznámení se základními požadavky environmentální legislativy. Workshopy a diskuse.


6. den

Rámcové seznámení se základními požadavky legislativy pro oblast BOZP. Workshopy a diskuse.


Na závěr 1. bloku (1. až 3. den) a také 2. bloku (4. den) bude vždy účastníky vyplněn test ze získaných znalostí. Podle rozsahu úspěšně absolvovaného kurzu bude zpracovatelům vydáno osvědčení o absolvování kurzu v uvedeném rozsahu.

CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz