Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Management kvality pro školy

Management kvality pro školy


Rozsah / Forma:

Jednodenní seminář


Určeno:

Pro ředitele a další vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, kteří zvažují možnost zavedení systému managementu kvality ve svých organizacích a chybí jim informace o rozsahu požadavků a postupu zavádění tohoto systému.


Obsah:

Vysvětlení principů a zásad systému managementu kvality. Výklad jednotlivých článků normy ČSN EN ISO 9001:2016 s přihlédnutím ke specifickým podmínkám škol. Postup zavádění systému managementu kvality. Diskuse a případná výměna zkušeností.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz