Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Seznámení s normou ISO22000

Seznámení s normou ISO22000


Rozsah/forma:

          - jednodenní seminář


Určeno:

Pro řídicí pracovníky organizací, zabývajících se zemědělstvím, potravinářstvím a gastronomií.


Obsah:

Seznámení s mezinárodní normou, která zahrnuje všechny oblasti zpracování potravin od zemědělské prvovýroby až po prodej potravin či podávání pokrmů. Důraz je kladen na systémovou stránku, principy HACCP a širší pojetí rizikové analýzy s následným zpracováním programů nezbytných předpokladů a další podpůrná opatření (SVHP, apod.), zajišťující bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v celém jejich životním cyklu. K jednotlivým požadavkům bude krátce vysvětleno, jak je zavést do praxe s respektováním specifik oboru. Součástí semináře bude seznámení s průběhem certifikace dle této normy


 


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz