Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Kurz inteních auditorů pro zdravotnická zařízení

Kurz interních auditorů pro zdravotnická zařízení


Rozsah/forma:

dvoudenní kurz s výkladem a praktickými cvičeními


Určeno:

Pracovníkům pověřeným vedením zdravotnického zařízení k provádění vnitřních prověrek kvality.


Obsah:

Výklad požadavků kriteriální normy ČSN EN ISO 9001:2016 pro systémy managementu kvality ve specifických podmínkách zdravotnických zařízení. Seznámení s požadavky aktuální normy ČSN EN ISO 19011 na provádění auditů. Nácvik přípravy k provedení interního auditu, vlastního provádění auditu včetně záznamů a zpracování zprávy. Rámcové seznámení se základními požadavky legislativy vztahující se ke zdravotnickým zařízením. Psychologické aspekty auditu. Workshopy a diskuse. Na závěr bude účastníky vyplněn test ze získaných znalostí a úspěšným zpracovatelům vydáno osvědčení o absolvování kurzu.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz