Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Kurz pro procesní a výrobkové auditory

Kurz pro procesní a výrobkové auditory


Rozsah / Forma: 

dvoudenní kurz s výkladem a praktickýmmi cvičeními


Určeno: 

Zejména pro vybrané pracovníky výrobních organizací, kteří jsou dodavateli do automobilového průmyslu, a kteří musejí v rámci zákaznických požadavků tyto druhy auditů zabezpečovat.


Obsah:

Požadavky IATF 16949 a dalších předpisů na zabezpečování interních procesních a výrobkových auditů v organizacích. Kurz zahrnuje výklad požadavků na provádění těchto auditů s přihlédnutím k příručkám VDA 6.3 Audit procesu a VDA 6.5 Výrobkový audit. Ve výkladu bude zahrnut postup pro plánování auditů, udržování způsobilosti auditorů, plánování, přípravu a vlastní provádění jednotlivých auditů s používanými formuláři, dokumentování zjištění a systém odstraňování neshod. Součástí programu kurzu bude praktické cvičení, diskuse k tématům a závěrečné testy. Účastníkům, kteří úspěšně vyplní testy, bude vystaveno osvědčení.

Kurs lze absolvovat i odděleně:
* 1.den - Procesní auditor
* 2.den - Výrobkový auditor

CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz