Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Finanční management pro manažery systémů řízení

Finanční management pro manažery systémů řízení


Rozsah/forma:

dvoudenní kurz.


Určeno:

Pro manažery kvality, environmentu, BOZP a integrovaných systémů řízení, kteří nemají ekonomické vzdělání a potřebují ke své činnosti alespoň rámcovou znalost principů a základů ekonomického řízení organizací.


Obsah:

Vysvětlení základních ekonomických pojmů a souvislostí; plánování v oblasti finančního managementu – základní dokumenty, jejich význam a co z nich lze vyčíst; vybrané ekonomické ukazatele a vysvětlení jejich obsahu.
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, Cash Flow, finanční plánování, finanční a bilanční analýza, systémy včasného varování (E.V.A), atd.
Diskuse a cvičení.
CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz