Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Bezpečnost výrobku

Bezpečnost výrobku v základních požadavcích legislativy


Rozsah/forma:

jednodenní seminář


Určeno:

Pracovníkům útvarů návrhu a vývoje, pracovníkům organizace řízení kvality, vedoucím útvarů nákupu a všem, kteří ke svým činnostem potřebují informace z oblasti bezpečnosti výrobku.


Obsah:

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb. v aktuálním znění a jeho základní požadavky. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a Zákon č. 90/2016 Sb. s navazujícími nařízeními vlády, stanovujícími posuzování shody. Dokumentace posouzení shody. ES/EU prohlášení o shodě, značka CE, harmonizované předpisy, notifikované osoby. Příklady na posuzování shody a s nimi související dokumenty. Dozor nad dodržováním legislativy vztahující se k bezpečnosti výrobku.
CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz