Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Monitorování a měření procesů v systémech kvality

Monitorování a měření v systémech managementu


Rozsah/forma:

jednodenní školení – výklad s diskusí k tématu, praktické příklady, SW podpora

Určeno:

Pro všechny manažery, kteří mají zájem zvyšovat ve své organizaci výkonnost procesů, ovlivňovat vše, co s tím souvisí a tím i zvyšovat výkonnost a konkurenceschopnost organizace jako celku.

Obsah:


Naplnily se záměry normy ISO 9001 o procesním přístupu? Krátké zamyšlení a rozbor současné situace. Výměna zkušeností a diskuse. Jak tedy „nastavit“ procesy a jejich monitorování s vědomím cca desetiletých zkušeností?
Co všechno nám v organizaci ovlivňuje výkonnost procesů?
Máme vytvořen takový sběr důležitých dat, který nám po jejich analýze dává vhodné informace a priority pro zlepšování?
Společné řešení případová studie v rámci školení.
Je dotazníková forma ke zjišťování spokojenosti zákazníků a zaměstnanců vhodná?
Pokud ji zvolíme, jaké principy a zásady je třeba mít za zřeteli?
Prezentace různých metod, které se ke zjišťování spokojenosti/ nespokojenosti zákazníků a zaměstnanců využívají, včetně jejich předností a nedostatků.CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz