Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

ISO 3834

Poradenství při zavádění systému managementu kvality v procesech svařování na základě norem řady ČSN EN ISO 3834

 

Pro koho jsou normy určeny?

Tyto mezinárodní normy stanovují požadavky na systémy managementu kvality organizací, které mají mezi hlavními procesy nebo činnostmi tavné svařování kovových materiálů.


Co vám přinese zavedení příslušné normy do praxe?

Zavedení požadavků příslušné normy do praxe firmy přinese:

 


Jak postupovat při zavádění normy ČSN EN ISO 3834 do praxe?

Normy ČSN EN ISO 3434 - … vyjadřují specifické požadavky na systémy managementu kvality v oblasti tavného svařování kovů. Podle kritérií, uvedených v normě ČSN EN ISO 3834-1 (Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost), firma zvolí jednu z následujících norem:


Volba vhodné normy je převážně odvislá od kvalitativních a bezpečnostních požadavků na výrobky a tím je i rámcově stanovena náročnost na interní procesy a kvalifikaci personálu.


Pokud máte již ve firmě zaveden systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, pak zavedení požadavků příslušné normy ČSN EN ISO 3834-… znamená rozšíření tohoto stávajícího systému managementu kvality o plnění specifických požadavků pro oblast tavného svařování kovů.


CERT Kladno, s.r.o. má ve svých řadách kvalifikované poradce - specialisty, kteří vám pomohou při zavádění těchto mezinárodně uznávaných standardů do praxe vaší firmy.


Formulář pro zaslání předběžné nabídky na zavedení systému kvality v procesech svařování naleznete zde.


Pokud máte zájem o zpracování předběžné nabídky na zavedení vhodné normy z řady ČSN EN ISO 3834 do praxe své firmy, vyplňte prosím tento formulář. Na základě údajů v něm uvedených vám vypracujeme nabídku s předběžným rozsahem prací. Přesný rozsah potřebných prací upřesní poradce na základě vstupní analýzy, kterou provede ve vaší organizaci.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz