Poradenství a vzdělávání - systémy managementu
kvalita - životní prostředí - bezpečnost práce

CERT Kladno, Huťská 229, Kladno 272 01, IČ: 49550721, DIČ: CZ49550721

tel.: +420 312 645 007, mobil: +420 724 158 470, cert@cert.cz

 

závazná přihláška na kurz

Přechod na novou normu ISO45001

termín: 22. 11. 2018 / VS: 3118 / cena: 2.783,- Kč vč. DPH


Jméno:

Příjmení:

Titul před jménem:

Titul za jménem:

Název firmy:

Ulice:

Město:

PSČ:

Tel. (předvolba a číslo):

Fax (předvolba a číslo):

E-mail:

IČ:

DIČ:

Žádám o zajištění ubytování:

Ano Ne

:

Ano Ne

Chci potvrzení o platbě:

Ano Ne

Vaše připomínky a poznámky:


Příkaz k úhradě

cena: 2.783,- Kč, platba na účet: 2221040267/0100, variabilní symbol: 3118

posláno z čísla účtu: