Váš partner pro vzdělávání v oblasti standardů ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001
a odvětvových standardů systémů řízení pro Vaše podmínky ...

CERT Kladno, Huťská 229, Kladno 272 01, IČ: 49550721, DIČ: CZ49550721

tel.: +420 312 645 007, mobil: +420 724 158 470, cert@cert.cz

 

závazná přihláška na kurz

Slet manažerů, auditorů a technických expertů

termín: 14. a 15.9.2017 / VS: 2817 / cena: 3.146,- Kč vč. DPH


Jméno:

Příjmení:

Titul před jménem:

Titul za jménem:

Datum narození:

Název firmy:

Ulice:

Město:

PSČ:

Tel. (předvolba a číslo):

Fax (předvolba a číslo):

E-mail:

IČ:

DIČ:

Žádám o zajištění ubytování:

Ano Ne

Souhlasíme se zveřejněním firmy v Refer.listinách vzdělávání:

Ano Ne

Chci potvrzení o platbě:

Ano Ne

Vaše připomínky a poznámky:


Příkaz k úhradě

cena: 3.146,- Kč, platba na účet: 2221040267/0100, variabilní symbol: 2817

posláno z čísla účtu: