Představitel vedení pro kvalitu (PVK QMS)

Rozsah:
     čtyřdenní kurz

Určeno:
     Pro představitele vedení pro kvalitu, kteří potřebují ke své činnosti uceleně poznat systém řízení kvality jako nástroj řízení organizace.

Obsah:
     Vysvětlení základních pojmů z normy ČSN EN ISO 9000:2016, podrobný výklad jednotlivých kapitol ČSN EN ISO 9001:2016 z hlediska jejich praktického zavádění, udržování a zlepšování, workshop na téma tvorba politiky kvality a cílů kvality organizace, výklad problematiky „podnikové metrologie“. Základní metody zlepšování, příklad využití těchto technik v podnikové praxi (Ishikawův diagram, Paretova analýza), vhodnost využití metod FMEA, SPC, statistické přejímky. Postup zavádění systému kvality v organizaci, diskuse ke zkušenostem ze zavádění systémů managementu kvality.


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení
20.05.201923.05.20198400,- Kč1019Přihlásit