Periodické školení interních auditorů BOZP (IA BOZP)

Rozsah:
     Jednodenní školení s workshopem

Určeno:
     Pro stávající interní auditory BOZP, kteří si potřebují udržet svoji způsobilost v rámci tříleté periody.

Obsah:
     Seznámení s požadavky nové kriteriální normy ČSN ISO 45001:2018 pro systémy managementu BOZP a s požadavky nové ISO 19011:2018 pro provádění auditů. Novinky v souvisejících normách, předpisech a přístupech. Zkušenosti certifikačního auditora z auditů týkající se provádění interních prověrek. Možnost vzájemné výměny zkušeností mezi účastníky školení. Workshop.


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení
03.05.201903.05.20192300,- Kč2519Přihlásit
15.11.201915.11.20192300,- Kč2619Přihlásit