Manažer metrologie (MM)

Rozsah:
     Pětidenní kurz. 

Určeno:
     
 Pro metrology, kontrolory, pracovníky oddělení řízení kvality a ostatních útvarů organizace.

Struktura kurzu:
     Je řešena jako samostatné bloky, které umožňují připravit posluchače jak k získání certifikát manažera metrologie, tak doškolení odborníků pouze v určitých oblastech.

1. blok - 3 dny
     Význam metrologie pro zabezpečování kvality, obecná metrologie, akreditace, organizace státní metrologie v  ČR. Součástí kurzu jsou workshopy a návštěva metrologického pracoviště vybraného podniku. Podniková metrologie, nejdůležitější právní předpisy upravující metrologii.    

2. blok - 1 den
     Rozšíření základů o práci s nejistotami, statistika v metrologii. 

3. blok - 1 den
     Rozšíření o analýzu měřících systémů

Teprve po absolvování celého rozsahu kurzu (5 dnů) může posluchač zažádat o přezkoušení k získání certifikátu Manažer metrologie.

1. blok - VS 1119

2. blok - VS 1219

3. blok - VS 1319

celý kurz - VS 1419


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení
24.04.201926.04.20196600,- Kč1119Přihlásit
24.04.201914.05.201911000,- Kč1419Přihlásit
13.05.201913.05.20192200,- Kč1219Přihlásit
14.05.201914.05.20192200,- Kč1319Přihlásit