Interní auditor systémů managementu hospodaření s energií
(IA EnMS)

Rozsah:
     dvoudenní kurz s praktickým tréninkem

Určeno:
     Pracovníkům pověřeným vedením organizace k provádění interních auditů v oblasti zaváděného nebo fungujícího systému managementu hospodaření s energií podle aktuální normy ČSN EN ISO 50001.

Obsah:
     Seznámení s požadavky aktuální normy ČSN EN ISO 50001. Plánování, příprava, provádění, řešení neshod, následné akce a dokumentování interních auditů dle nové normy ISO 19011:2018. Metodika vedení auditu, komunikace v jeho průběhu, psychologické aspekty. Přehled základní legislativy pro oblast managementu hospodaření s energií. Workshopy a cvičné provedení interního auditu.  


Termín školeníCena bez DPHVariabilní symbolPřihlášení
28.03.201929.03.20194600,- Kč2119Přihlásit
07.11.201908.11.20194600,- Kč2219Přihlásit