Vyhledavani
Aktuality
 • Vedení společnosti CERT Kladno, s.r.o., Vás srdečně zve na 11. ročník akce pořádané pod názvem


  Slet manažerů, auditorů a technických expertů.

  která se koná 14. – 15. 9. 2017 (jedná se o čtvrtek a pátek)

  Podrobnosti k akci naleznete zde

 • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2017, ke stažení je

  zde

 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Upozorňujeme zájemce o kurz "Provozní metrolog,
  že dochází k přesunutí kurzu z 25. 9. 2017 na 26. 9. 2017.
  Případní zájemci se mohou přihlásit zde


 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
Kontakty-Školení po dohodě s klienty

>

Zavádíme systém managementu hospodaření s energiemi

Zavádíme e-learning pro interní školení zaměstnanců

Rozšiřujeme systém managementu kvality organizace o EMS

Management kvality pro školy

Jak využít požadavků normy ČSN EN ISO 9004:2010 k dalšímu zlepšování organizace

Kontrolor kvality

Bezpečnost výrobku v základních požadavcích legislativy

Finanční management pro manažery systémů řízení

Školení „zástupců zákazníků“ v oblasti dodavatelů do automobilového průmyslu

Interní a outsourcované procesy

Rozšiřujeme systém managementu kvality organizace o EMS

Management kvality pro školy

Monitorování a měření procesů v systémech managementu

Ballanced Scorecard

Školení „nákupčích“ organizací

Školení personalistů organizací

Společný hodnotící rámec CAF

Vzdělávací kurz „Nedestruktivní metody zkoušení ve stavebnictví“

Metrologie v oblasti automobilového průmyslu

Kurs pro procesní a výrobkové auditory

Seznámení s normou ISO 22000

Kurz interních auditorů pro zdravotnická zařízení

Metrologie jako podpora zdravotnického provozu

Statistika - 1.blok - Základní statistika - úvod

Statistika - 2.blok - Statistické metody

Analýza dat s využitím SW Microsoft Excel

Společenská odpovědnost firem (CSR)

Modelový kurs interních auditorů QMS, EMS a SM BOZP

Zlepšování v organizaci s využitím metody "8D"

Projektový management

Diskusní fórum pro představitele vedení


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz