Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Kontakty-OHSAS 18001(BOZP)

Poradenství při zavádění systému bezpečnosti a ochrana zdraví při práci na základě normy OHSAS 18001


Co je systém managementu BOZP?


Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zabývá nejen pouhým plněním legislativních požadavků (výkon BOZP v organizaci a dodržování bezpečnostních předpisů a jejich plnění je předpokládaným základem pro vytvoření systému managementu BOZP). Jedná se o systém, který se stále vyvíjí (mění se organizace, procesy, technologie, nebezpečí a rizika). Pomáhá především k prevenci před rizikem ohrožení zdraví nejen zaměstnanců, ale i okolí organizace. Provedením analýzy a hodnocení rizik stanoveným postupem získáme informace a podklady, jak je třeba dané riziko ovládat a minimalizovat.


Co mi přinese zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?


V celé republice zemře na základě zranění při práci jeden člověk denně, to je už dostatečný důvod proč přijnout účinný nástroj, jak s tímto nepříjemným statistickým ukazatelem něco systémově udělat, aby i Vaše organizace minimalizovala tato i jiná rizika (BOZP, ...).


Jak postupovat při zavádění systému managementu BOZP?


Je nutné si uvědomit, že systém řízení BOZP není pouze o získání certifikátu, ale především o "zdravé a bezpečné" organizaci!
Proces zavádění je běh na dlouhou trať, běžná doba se pohybuje okolo 6 měsíců (záleží samozřejmě na určitých okolnostech, činnostech a procesech, kompetencích pracovníků, nebezpečích, která v organizaci existují, úrovni zabezpečení legislativních a jiných požadavků). U větších organizací a integrovaných systémech řízení se doba zavádění pohybuje v rozmezí jednoho roku až více let. Z tohoto důvodu je nutné si pozvat zkušeného poradce, který má zkušenosti se zaváděním systému. Je třeba vytvořit systém, který bude reagovat na podněty, nebezpečí, rizika a změny, nikoliv dokumentační složky.


Pečlivě si prostudujte nabídku, kterou obdržíte. Měla by obsahovat následující body:
- rozsah prací, které budou provedeny (např. vypracování dokumentace, školení apod);
- časový harmonogram;
- kontaktní osobu pro vaší organizaci;
- předběžnou cenu.


Konzultanti CERTu Kladno s.r.o. na základě rámcové nabídky s Vámi provedou analýzu ve vaší organizaci a na základě zjištění upraví rozsah potřebných prací pro zavedení funkčního systému. Z pozice Vaší organizace je nutné stanovit osobu odpovědnou za zavedení a udržování systému, která bude partnerem pro externí organizace, pracovníky, poradce a auditory. Na závěr poradenství je v našich metodikách doporučena závěrečná kontrola, která prověří všechny prvky systému.


Formulář pro zaslání předběžné nabídky na zavedení systému BOZP?


Pokud máte zájem o zpracování předběžné nabídky na zavedení systému, vyplňte tento formulář. Na základě údajů v něm uvedeném, vám vypracujeme nabídku s předběžným rozsahem prací. Přesný obsah potřebných prací upřesní poradce na základě vstupní analýzy, kterou provede ve vaší organizaci.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz